Handmatig versus machinaal laden

 In Nieuws

Naast het handmatig laden, wordt bij het laden van vleeskuikens tegenwoordig ook steeds vaker de laadmachine ingezet. Wij kiezen hiervoor, omdat wij met deze halfautomatische wijze van laden de ontwikkelingen op dit gebied kunnen blijven volgen en hier actief aan blijven bijdragen.

Door zelf met verschillende laadmachines de verschillende typen containers, gewichten en variaties aan vleeskuikens te verladen, vergaren wij de, in onze ogen, wenselijke data om een steentje te kunnen bijdragen in het verder ontwikkelen van het semiautomatisch laden van vleeskuikens. Een parallelle ontwikkeling die, gezien de te verwachten veranderende regelgeving, ons inziens geen overbodige luxe is. Desalniettemin blijven wij van mening dat een goede handmatige vangploeg voor dezelfde kwaliteit staat als de huidige generatie machines.