IKB Erkend Pluimveeservicebedrijf

IKB PSB is een kwaliteitssysteem voor servicewerkzaamheden die pluimveeservicebedrijven uitvoeren, zoals het vangen en verladen van pluimvee, hygiëne, dierenwelzijn en handhaving van de Arbeidstijdenwet. International Poultry Services beschikt over de IKB PSB certificering en biedt hiermee transparantie en zekerheid aan haar opdrachtgevers over de manier van werken. Klik op onderstaande button om het meest actuele IKB PSB certificaat te downloaden.

GSP

GSP-Pluimvee is een Belgisch erkend keurmerk en een kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven. GSP-Pluimvee staat voor Goede Service Praktijken Pluimvee en heeft betrekking op onder andere het vangen en laden van pluimvee.

De bedrijven met een certificaat voor Goede Service Praktijken hebben een administratieve en visuele audit door een geaccrediteerde controle-instelling met goed gevolg doorlopen en worden dus erkend voor hun zorgvuldige werkwijze, preventie tegenover dierziekten, respecteren van de hygiëne op het bedrijf en de permanente scholing van de medewerkers.

International Poultry Services kan met de GSP-Pluimvee certificering diensten leveren bij pluimveehouders die erkend zijn volgens de Belgische “Belplume”-regeling of volgens de Nederlandse “IKB-Kip”-regeling.

NEN 4400-1

IPS voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 4400-1 norm en mag dus het SNA Keurmerk voeren. Deze norm geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan:

  • Financiële administratie
  • Loonadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Sectorspecifieke CAO-naleving (indien van toepassing)
  • Specifieke situaties, bijv. in- en doorlening en/of zzp-ers

Stichting Normering Arbeid keurmerk

International Poultry Services is in bezit van het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk dragen volgens de huidige wetgeving het risico van aansprakelijkheid voor verplichtingen uit arbeid die door een uitzender of (onder)aannemer moeten worden voldaan. IPS wordt periodiek gecontroleerd op deze verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inleners en opdrachtgevers van werk wordt beperkt.

Verklaring betalingsgedrag

Door op onderstaande knop te klikken download u een recente verklaring van goed betalingsgedrag, verstrekt door de Belastingdienst. Deze verklaring geeft aan dat International Poultry Services alle aangegeven omzetbelastingen en loonheffingen heeft betaald.

G-Rekening

International Poultry Services is in het bezit van een G-Rekening. Via deze rekening kunnen inleners van arbeid / opdrachtgevers veilig stellen dat loonheffingen (al dan niet met BTW) van door hen ingehuurd personeel aan de Belastingdienst wordt voldaan. Doordat de G-Rekening is geblokkeerd voor alle andere soorten betalingen is de inlener / opdrachtgever beschermt tegen eventuele wanbetaling van loonheffing.

KvK Uittreksel

Als vanzelfsprekend staan de entiteiten van International Poultry Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Via onderstaande knop is het meest actuele uittreksel te downloaden.