GSP Certificering

 In Nieuws

Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat International Poultry Services de GSP Certificering heeft behaald.

GSP Pluimvee (Goede service Praktijken Pluimvee) is een Belgisch kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven. Onder andere het vangen en laden van Pluimvee is in de beoordeelde activiteiten opgenomen. Het doel van GSP Pluimvee is:

  • Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening
  • Het nemen van preventieve maatregelen om insleep van ziekten, pathogenen en/of contaminanten te voorkomen
  • Het verbeteren van de hygiëne in de pluimveestallen
  • De kwaliteit van de geleverde dienst verhogen door middel van regelmatige scholing

International Poultry Services kan met de GSP-Pluimvee certificering diensten leveren bij pluimveehouders die erkend zijn volgens de Belgische “Belplume”-regeling of volgens de Nederlandse “IKB-Kip”-regeling.